יום שני, 4 באפריל 2011

ברכות לקבלת תעודת זהות


ברכות לקבלת תעודת זהות! מהיום אתם אזרחים נושאי תעודת זהות משלכם. חבר'ה צעירים ואחראיים, שנאחל ונברך שישמשו דוגמא ומופת לאזרחים טובים במדינה.
לרגל המעמד המרגש והבירוקרטי הזה, אנו רוצים לשלוח ברכות לקבלת תעודת זהות, כדי לציין את המעמד החגיגי והרשמי הזה, של בגרות.
שתגלו בדרככם אחריות, לעצמכם, לסובבים אתכם, לקרובים שלכם.
היו אזרחים עם שליחות, מוסר, דרך ארץ ותבונה.
קבלו זכויותיכם וחובותיכם באחריות, שאפו לרמה אישית גבוהה, שמשו דוגמא.
כבדו כל אדם, כבדו את החוק, היו אזרחים פעילים.
ברכות שולחות, שתהיו אזרחים מעורבים ורגישים,
ומי יתן שתמיד תזכרו את הרגע המרגש הזה, שבו קיבלתם על עצמכם את האחריות הזו.
שתמיד תהיו נאמנים לכל אותם ערכים שמלווים אתכם ביום הזה ממש, שמתלווים למעמד הזה,
ושתצליחו, תצליחו בגדול, בכל אשר תפנו.